Case management

De begeleiding van een ziekteproces en de daarbij behorende wettelijke verplichtingen, alsmede het kunnen inschatten van de financiële consequenties, is in onze ogen een specialisme.
Als VMOM betrokken wordt bij de begeleiding, zullen wij:
  • u en uw werknemer goed informeren over de (financiële) gevolgen van een eventuele instroom in de WIA.
  • u adviseren om, in samenspraak met de bedrijfsarts, tijdige en doeltreffende interventies in te zetten om uw werknemer te re-integreren (bijv. arbeidsdeskundige, bedrijfsfysiotherapeut, psycholoog, multidisciplinaire behandelingen, re-integratie bij een andere werkgever).
  • een tijdgerelateerde aanpak hanteren.