na 104 weken

Bent u eigen risicodrager dan houdt de begeleiding formeel gezien niet op na 104 weken. U blijft immers nog 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de (ex) medewerker die in de WIA terecht is gekomen.
Het is belangrijk ook deze groep van (ex) medewerkers te blijven volgen omdat hier een groot financieel belang voor u kan liggen. Verzuimmanagement op maat kan dit volledig voor u verzorgen.