image1 image2 image3 image4 image5

Wijziging arbeidsomstandighedenwet

24 januari 2017 - Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan. De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer:

  • minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienstverlener;
  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verduidelijking adviserende rol van de bedrijfsarts;
  • werknemers krijgen vrije toegang tot de bedrijfsarts en recht op een second opinion.
Lees meer...

REFERENTIES

Referentie Stichting Openbaar Onderwijs Houten
"Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) is een scholenstichting voor primair onderwijs met scholen in Houten.
In 2013 is besloten om na 13 jaar over te gaan naar een andere Arbodienst. Het percentage ziekteverzuim bij het OOH was erg hoog (boven 8%). Om meer regie te krijgen in het proces van ziekteverzuim hebben we gekozen voor een nieuwe flexibele partner in arbodienstverlening en casemanagement, Verzuimmanagement op maat (VMOM). Zij beschikken over de juiste expertise voor onderwijsorganisaties. VMOM ging samen met OOH de uitdaging aan om het ziekteverzuim terug te dringen."
Lees meer...