image1 image2 image3 image4 image5

Wijziging arbeidsomstandighedenwet

24 januari 2017 - Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan. De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer:

  • minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienstverlener;
  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners;
  • verduidelijking adviserende rol van de bedrijfsarts;
  • werknemers krijgen vrije toegang tot de bedrijfsarts en recht op een second opinion.
Lees meer...

REFERENTIES

Referentie Breedweer
"De ervaring met Verzuimmanagement op maat is gewoon geweldig! Na eerdere ervaringen met 3 arbodiensten is de dienstverlening van VMOM een verademing. Ze staan direct klaar en er wordt meteen actie ondernomen. Ze hebben ons in het begin vooral geholpen met het terugdringen van het aantal werknemers dat langdurig ziek was."
Lees meer...