17 juli 2015 - UWV heeft op haar website nieuwe aanvraag-formulieren voor een ontslagvergunning geplaatst. Deze kunt u vanaf 1 juli 2015 gebruiken voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfs-economische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid.
Wilt u een werknemer ontslaan, dan bepaalt per 1 juli 2015 de reden van ontslag of u naar UWV of de kantonrechter moet met uw ontslagaanvraag. Voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid bent u bij UWV aan het juiste adres. Om andere redenen – zoals disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie – gaat u naar de kantonrechter. UWV heeft voor deze maatregel uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) nieuwe aanvraagformulieren voor een ontslagvergunning opgesteld.
UWV geeft binnen vier weken reactie op uw ontslagaanvraag
De aanvraagformulieren voor ontslag om bedrijfseconomische redenen deel A , B en C en ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid zijn bedoeld voor ontslagaanvragen op of na 1 juli 2015. U kunt ze daarom ook pas vanaf deze datum uploaden op het werkgeversportaal van UWV. Een complete aanvraag kan UWV binnen vier weken afhandelen.