Analyseren van bestaande verzuimdossiers

Als een werknemer een half jaar ziek is en er is geen uitzicht op herstel op korte termijn, dan kan het voor u al interessant zijn om het dossier te laten beoordelen. U moet binnen 104 weken (loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) belangrijke beslissingen nemen die voor alle betrokken partijen grote (financiële) consequenties hebben. Een dossieranalyse kan uiteraard ook in andere fasen van het proces ingezet worden.
Wij beoordelen een dossier procedureel, financieel en inhoudelijk en geven u een advies op maat. Een zorgvuldige dossieropbouw is van groot belang voor zowel de re-integratie van de werknemer als het voorkomen van een loonsanctie voor de werkgever.