Visie en filosofie

Goed verzuimmanagement begint in uw organisatie. U heeft de zorgplicht voor uw medewerkers. Dat geldt zeker als één van uw medewerkers verzuimt. Dan ligt er een grote verantwoordelijkheid bij u en bij uw medewerker, waarbij u soms voor lastige keuzes komt te staan.
Verzuimmanagement op maat kan hierin uw partner zijn. Wij zijn steeds op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en kunnen u zo de (financiële) kaders aanreiken voor de keuzes die gemaakt moeten/kunnen worden. Wij kunnen u adviseren op zowel (individueel) dossierniveau als op organisatorisch niveau.

VMOM heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit borgen wij enerzijds door onze certificering en anderzijds door de registratie van onze casemanagers bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC).