Arbo-kerndeskundigen

Voor Verzuimmanagement op maat zijn naast de Bedrijfsarts, verschillende Arbo-kerndeskundigen werkzaam. Een Arbo-kerndeskundige wordt ook wel Arbodeskundige genoemd. Volgens artikel 14 van de Arbowet moet een werkgever zich laten bijstaan door één of meerdere arbo-kerndeskundigen.
 
De 3 Arbo-kerndeskundigen die in de Arbowetgeving worden benoemd zijn de:
  • Arbeidshygiënist (AH’er)
  • Veiligheidskundige (HVK’er)
  • Arbeids- en organisatiedeskundige (A&O’er)
 
Deze kerndeskundigen hebben meerdere taken, waaronder:
  • Uitvoeren of toetsen van de RI&E en daarover adviseren;
  • Uitvoeren arbeidshygiënische metingen zoals meten van geluid, stof, dampen en fysieke belasting;
  • Opstellen van explosieveiligheidsdocumenten;
  • Organisaties begeleiden bij verzuimreductie, duurzame inzetbaarheid en aanpak werkdruk, sociale veiligheid (pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie) en werkstress;
  • Geven van trainingen over de arbeidsrisico’s, inzetbaarheidsgesprekken, preventiemedewerker, vertrouwenspersoon en verzuimgesprekken.