Preventief spreekuur zonder ziekmelding bij de werkgever

Het arbeidsomstandighedenspreekuur is beter bekend als preventief spreekuur. Het spreekuur biedt de werknemer de mogelijkheid om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Dit kan zonder een ziekmelding bij werkgever. In deze (telefonische ) afspraak kan de werknemer vragen stellen over zijn gezondheid en werkomgeving. Het spreekuur wordt ingezet om een verzuimmelding te voorkomen. De werkgever heeft vanuit de Arbowet de verplichting om werknemers hierover in te informeren. De inhoud van het spreekuur wordt vanwege de privacy niet gedeeld met werkgever. Werknemer kan de afweging maken om het spreekuurverslag te delen met werkgever.
 
Verzuimmanagement op maat biedt toegang tot de bedrijfsarts voor alle medewerkers van onze klanten. Zij kunnen een afspraak maken door contact met ons op te nemen via de backoffice of via de casemanager.