Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Om werknemers structureel gezond inzetbaar te houden is het inzicht in de gezondheid van werknemers van groot belang. Met een PAGO krijgen werknemers inzicht in hun eigen fysieke en mentale gezondheid. Het is aan te raden om een PMO periodiek aan te bieden bij jouw werknemers. De gezondheid van werknemers stel je met een PMO voorop. Met een PMO kan je verzuimrisico’s signaleren en direct aanpakken om verzuim te voorkomen.
 
In Nederland bestaat veel onduidelijkheid over de termen PAGO, PMO, Vitaliteitsscan en Health-checks. In de Arbowet staat dat een werkgever verplicht is om een PAGO aan te bieden als er op basis van de RI&E blijkt dat er restrisico’s bestaan ten aanzien van een arbeidsrisico. Een makkelijk voorbeeld is: schadelijk geluid = gehooronderzoek. Daarnaast vinden werkgevers in Nederland het belangrijk dat hun medewerkers regelmatig gecheckt worden op leefstijlrisico’s die vaak leiden tot o.a. een slechte conditie of hart- en vaatziekten. Dit boden zij vaak aan middels een health-check of vitaliteitsscan. Verzuimmanagement op maat biedt zowel een PMO als een PAGO aan.      
 
Investeren in (preventieve) gezondheids- en vitaliteitsprogramma’s loont, dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Elke in preventie geïnvesteerde euro levert na twee jaar 2,5 euro op door verzuimdaling (bron: RIVM/NIGZ). Ook leidt het tot een betere werkprestatie door aandacht te besteden aan de lichamelijke en mentale fitheid van de medewerkers. Door de toegenomen gezondheid daalt het verzuim, stijgt de productiviteit, en draagt het bij aan de motivatie van de medewerkers.