Taakdelegatie en supervisie

Bij Verzuimmanagement op maat wordt de preventie- & verzuimbegeleiding uitgevoerd door de bedrijfsarts. Naast de bedrijfsarts kan de dienstverlening medische verzuimbegeleiding ook uitgevoerd worden door een (basis)arts (zowel een arts in opleiding tot bedrijfsarts – aios bedrijfsgeneeskunde – als een arts niet in opleiding tot bedrijfsarts – anios) of een casemanager in taak-delegatie.
Arts:
De arts mag alle taken van de bedrijfsarts uitvoeren onder strikte begeleiding en toezicht van een bedrijfsarts. Deze begeleiding en toezicht noemen we supervisie. Op basis van kennis en ervaring wordt door de bedrijfsarts het bekwaamheidsniveau vastgesteld van de arts en daarop wordt bepaald hoe de supervisie wordt vormgegeven. Dit wordt vastgelegd in een supervisie overeenkomst. De supervisor beoordeeld stelselmatig de dossiers van de arts en verzorgt coaching en opleiding. Elke arts heeft de instructie dat hij/ zij bij het eerste gesprek zich voorstelt als arts en de werkwijze van supervisie uitlegt. We communiceren naar onze klanten dat zij bij de uitnodiging moeten vermelden dat het gaat om een gesprek met een (basis)arts.
Casemanager taak-delegatie:
Zowel de bedrijfsarts als de (basis)arts van Verzuimmanagement op maat kunnen ondersteunt worden door een Casemanager Taak-delegatie (CMtd), Vaak is de CMtd het eerste aanspreekpunt voor werknemer. De CMtd verdiept zich goed in de situatie en bespreekt de veilige en gezonde mogelijkheden voor werkhervatting. De CMtd mag de medische verzuimsituatie alleen met de arts bespreken. De arts blijft in alle gevallen eindverantwoordelijk. De CMtd valt dan ook onder het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts.
De taak-delegatie en de supervisie hebben wij ingeregeld conform de richtlijnen van de NVAB (Standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie (NVAB, april 2022). De werkwijze bij Supervisie en Taak-delegatie is geborgd in ons gecertificeerde managementsysteem conform ISO 9001/ certificeringsrichtlijn arbodiensten). Onze werkwijze worden zowel intern als extern (DNV) periodiek geauditeerd.