Risico-inventarisatie en -evaluatie

Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden gestructureerd de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. De RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid en moet altijd actueel zijn. 
Een RI&E bestaat uit twee belangrijke onderdelen:
  • Als eerste vindt er een inventarisatie plaats van de risico’s die er zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • Als werkgever maak je vervolgens een plan van aanpak om deze risico’s te verminderen.

Een actuele RI&E zorgt ervoor dat je er alles aan hebt gedaan om jouw werknemers vitaal, gezond en veilig te laten functioneren. Wil je aan de slag met een actuele RI&E? Neem dan contact op één van onze arbo-kerndeskundigen.